NONSTOP SLUŽBA +421 911 130 468

Pripravili sme pre vás odpovede na najčastejšie kladené otázky

Často kladené otázky

Informácie


Ako postupovať v prípade úmrtia

Ako postupovať v prípade úmrtia

Postup rozlišujeme podľa toho, kde nastalo úmrtie:

 • postup v prípade úmrtia v domácom prostredí,
 • postup v prípade úmrtia v nemocnici/zdravotníckom zariadení,
 • postup v prípade úmrtia v zahraničí.
Pokračovať na celý článok

Povinnosti po pohrebe

Povinnosti po pohrebe

Po pohrebe je potrebné:

 • vybaviť úmrtný list na matričnom úrade (je možné vybaviť aj pred pohrebom),
 • odovzdať doklady zosnulého,
 • oznámiť úmrtie sociálnej a zdravotnej poisťovni,
 • oznámiť úmrtie banke a dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
 • oznámiť úmrtie inštitúciám, od ktorých mal zosnulý objednané služby - napr. elektrina, plyn, mobilný operátor či stravovanie.
Pokračovať na celý článok

Finančné príspevky od štátu

Finančné príspevky od štátu

V súvislosti s úmrtím štát poskytuje:

 • príspevok na pohreb,
 • vdovský/vdovecký dôchodok,
 • sirotský dôchodok.

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zosnulého. Aktuálna výška príspevku na pohreb je 79,67 €.

Pokračovať na celý článok

Dedičské konanie

Dedičské konanie

Dedičské konanie je súdne konanie, ktoré sa riadi Civilným mimosporovým poriadkom. Návrh na začatie dedičského konania nepodáva potenciálny dedič - otvorenie dedičského konania má na starosti súd. Začína ho na základe oznámenia o úmrtí z matriky.

 • ako prebieha dedičské konanie
 • ako notár zisťuje výšku majetku
 • dedenie zo závetu
 • odmietnutie dedičstva
Pokračovať na celý článok