NONSTOP SLUŽBA +421 911 130 468

V prípade úmrtia volajte nonstop +421 911 130 468

Zavolať

Ako postupovať v prípade úmrtia


Postup rozlišujeme podľa toho, kde nastalo úmrtie.

 • Volajte záchrannú zdravotnú službu

  Neodkladne kontaktujte tiesňovú linku 112 alebo operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 155, ktorá na miesto vyšle obhliadajúceho lekára.

 • Obhliadka lekárom

  Privolaný lekár vykoná obhliadku mŕtveho tela, minimálne v troch vyhotoveniach vystaví lekársku správu – List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, kde bude uvedená aj príčina úmrtia.

 • Výber pohrebnej služby

  V prípade, že obhliadajúci lekár nenariadi pitvu, pozostalí si vyberú pohrebnú službu podľa svojich preferencií - našu pohrebnú službu môžete kontaktovať kedykoľvek na telefónnom čísle +421 911 130 468. Pracovníci vybranej pohrebnej služby prevezú zosnulého do chladiaceho zariadenia.

  Ak je lekárom nariadená pitva, vtedy je lekár povinný na prevoz vyzvať zmluvnú pohrebnú službu s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorá vykoná prevoz zosnulého na patológiu. Na zabezpečenie pohrebu si pozostalí vyberú pohrebnú službu podľa svojich preferencií.

Úmrtie nahlasuje poskytovateľ daného zariadenia. Personál zdravotníckeho zariadenia je povinný kontaktovať pozostalých a lekár vystaví List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. Po uplynutí dvoch hodín od úmrtia je zosnulý prevezený zdravotníckym personálom na patológiu nemocnice, kde je uložený v chladiacom zariadení až do prevzatia pohrebnou službou, ktorú si pozostalí sami vyberú - našu pohrebnú službu môžete kontaktovať kedykoľvek na telefónnom čísle +421 911 130 468.

Následne pozostalí v pracovné dni navštívia oddelenie, na ktorom bol zosnulý naposledy hospitalizovaný, prevezmú si osobné veci a prepúšťaciu správu. List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí prevezmú z oddelenia patológie pozostalí alebo už vybraná pohrebná služba na základe splnomocnenia spolu so zosnulým.

Personál zariadenia pre seniorov kontaktuje pozostalých, bude ich informovať o úmrtí a poskytne im všetky potrebné informácie. Obhliadajúci lekár vystaví List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí a po vykonaní obhliadky, personál kontaktuje pohrebnú službu, ktorú majú pozostalí vopred nahlásenú v domove sociálnych služieb/hospici.

Ďalším krokom je stretnutie sa v kancelárii pohrebnej služby, kde vám ochotne pomôžeme vybaviť všetky potrebné náležitosti súvisiace s pohrebom. Na stretnutie si prineste občiansky preukaz zosnulého, občiansky preukaz obstarávateľa pohrebu, oblečenie pre zosnulého a ak ním disponujete, tak List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí.

Sme vám k dispozícii aj mimo pracovných hodín na nonstop telefónnom čísle +421 911 130 468, kde vám budeme nápomocní pri ďalších úkonoch súvisiacich s úmrtím.