NONSTOP SLUŽBA +421 911 130 468

Ochrana osobných údajov


Základné ustanovenia

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Cookies a ich nastavenia

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Doba uchovávania údajov

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Spracovatelia osobných údajov

Vaše práva

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Záverečné ustanovenia