NONSTOP SLUŽBA +421 911 130 468

Často kladené otázky

Pripravili sme pre vás odpovede na najčastejšie kladené otázky.


Výsledná cena za pohreb závisí od požiadaviek pozostalých. Okrem stabilných položiek ako sú výkop hrobového miesta a manipulácia so zosnulým, na cenu vplýva viacero faktorov, najmä však:

 • miesto úmrtia - či zosnulý zomrel v okrese svojho bydliska, kde bude následne aj pochovaný alebo je nutný prevoz z väčšej vzdialenosti,
 • výber rakvy - v ponuke máme bukasové rakvy, ktoré sú lacnejšie alebo drevené rakvy, ktoré sú raz tak drahšie,
 • výber a počet smútočných vencov, svätých obrázkov a iných dekorácií.

Bližšie informácie vám radi poskytneme v našich prevádzkach alebo telefonicky na čísle +421 911 130 468.

Pri kremácií rozlišujeme:

 • kremáciu bez obradu
 • kremáciu s obradom

Najlacnejšou variantou je spopolnenie bez obradu, kedy sú ľudské pozostatky uložené do kremačnej rakvy a následné zanesenie mŕtveho tela do krematória bez možnosti obradného aktu. Rozdiel v cene medzi kremáciou bez obradu a s obradom je približne 20%.

Samotné spopolnenie v Krematórium Nitra stojí 143,- € (aktualizované 05/2023). V tejto sume je zahrnutý manipulačný poplatok, poplatok za spopolnenie a nádoba, do ktorej sa vsype popol.

Pri rovnakom objeme objednaných služieb - rakva, smútočné vence, smútočný obrad - je cena za kremáciu a pohreb takmer totožná. Dôvodom je, že cena za výkop hrobového miesta a cena za samotné spopolnenie sú takmer rovnaké.

V prípade kremácie bez obradu je cena oproti bežnému pohrebu o približne 20% nižšia.
Bližšie informácie vám radi poskytneme v našich prevádzkach alebo telefonicky na čísle +421 911 130 468.

Vybavenie pohrebu v prevádzkach pohrebnej služby ASTRA je záležitosťou približne jednej hodiny. Celý proces sa skladá z niekoľkých krokov:

 • spísanie potrebných náležitostí, ako sú napríklad splnomocnenie na matriku, údaje vybavovateľa či súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • získanie informácií o tom kde a kedy sa uskutoční pohreb,
 • získanie základných informácií o hrobovom mieste - napríklad rok posledného pochovania a úprava hrobového miesta,
 • výber produktov - výber ikebany, svätých obrázkov, rakvy a smútočných vencov spolu s nápismi na stuhy,
 • príprava a zverejnenie smútočného oznámenia.

Na záver vám bude oznámená finálna cena objednaných služieb a tovarov.

Väčšinou sa pohreb uskutoční na tretí deň od úmrtia. Nie každý má však rodinu v blízkom okolí, prípadne je rodinný príslušník odcestovaný, takže sa stretávame aj s prípadmi, kedy nás pozostalí požiadajú odloženie pohrebu napríklad o týždeň až dva.

Zo zákona o pohrebníctve vyplýva, že:

 • ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 24 hodín od úmrtia,
 • ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 14 dní od úmrtia,
 • ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v mraziacom zariadení, sa musia pochovať do 30 dní od uloženia,
 • ak sa vykonala pitva, mŕtveho možno ihneď pochovať (s výnimkou ak bola pitva nariadená v trestnom konaní).

Ak pozostalí disponujú s hrobom, do ktorého má byť uložené druhé telo, tak je to možné v prípade ak:

 • od predošlého pochovania uplynula zákonom stanovená 10 ročná tlecia doba alebo
 • bol pri predošlom pohrebe vykopaný prehĺbený hrob - tento musí mať hĺbku aspoň 2,2 m.

Áno, môžete.

Zákon neukladá povinnosť uložiť urnu nejakým oficiálnym spôsobom a na určené miesto. Pozostalí môžu mať urnu uloženú aj doma, či v záhrade alebo môžu popol rosypať na rozptylovej lúke.

Pohrebné poistenie alebo poistenie pohrebných nákladov slúži na pokrytie pohrebných nákladov pozostalých, pričom výška poistného plnenia je individuálna. Suma, ktorú poisťovňa vyplatí pozostalým sa nezdaňuje a nepodlieha ani dedičskému konaniu.

Na trhu existuje niekoľko poisťovní, ktoré ponúkajú poistenie pohrebných nákladov, pričom sa líšia poistnou sumu, čakacou dobou, vstupným vekom poistenca či dobou splácania poistného. Viac informácií nájdete na stránkach poisťovní:

Všetky potrebné dokumenty vyzdvihneme spolu s telom zosnulého na základe splnomocnenia spísaného u nás v pohrebnej službe. Pracovníci patológie môžu tieto dokumenty vydať aj priamo pozostalým v prípade, že si ich prídu osobne prevziať.

Ak ste odpoveď nenašli alebo bola nedostačujúca, neváhajte nás kontaktovať.