NONSTOP SLUŽBA +421 911 130 468

Koniarovce - pohrebná služba

Poskytujeme komplexné pohrebné a kremačné služby v obci Koniarovce.


Nitriansky kraj, okres Topoľčany, obec Koniarovce

V obci Koniarovce (956 13) zabezpečíme:

  • transport zosnulých v rámci Slovenska a zahraničia, poradenstvo súvisiace s vybavením zahraničných dokumentov
  • odokrývanie a zakrývanie náhrobných dosiek, výkop hrobového miesta (štandardné alebo prehĺbené), odnesenie rakvy a následné uloženie do hrobového miesta, odvoz prebytkovej zeme z hrobového miesta
  • kvetinová výzdoba zo živých alebo umelých kvetov, rakvy, urny, svietniky
  • smútočné stuhy na vence a kytice v slovenčine, maďarčine, nemčine a angličtine
  • vytvorenie smútočného oznámenia a vyvesenie na miestach vami určených (v rámci mesta/dediny, v ktorej sa nachádza naša prevádzka)

V prípade úmrtia v obci Koniarovce volajte nonstop +421 911 130 468

Zavolať

Obec Koniarovce patrí do spádovej oblasti prevádzky ASTRA pohrebná služba, Nitra, Za humnami 711/1.

V rámci obce Koniarovce pochovávame na cintoríne: