NONSTOP SLUŽBA +421 911 130 468

Dolné Lefantovce - pohrebná služba

Poskytujeme komplexné pohrebné a kremačné služby v obci Dolné Lefantovce.


Nitriansky kraj, okres Nitra, obec Dolné Lefantovce

V obci Dolné Lefantovce (951 45) zabezpečíme:

  • prevozy a uloženie zosnulých do chladiacich boxov, príprava zosnulého na posledné odlúčenie (umytie, holenie, zastrihávanie, make-up)
  • odokrývanie a zakrývanie náhrobných dosiek, výkop hrobového miesta (štandardné alebo prehĺbené), odnesenie rakvy a následné uloženie do hrobového miesta, odvoz prebytkovej zeme z hrobového miesta
  • výroba smútočných vencov podľa požiadaviek, široký výber rakiev a urien
  • smútočné stuhy na vence a kytice - potlač textu na stuhu formou technológie alebo nápis na stuhu ozdobným písmom
  • vyhotovenie parte a vyvesenie na určených miestach, online verzia smútočného oznámenia

V prípade úmrtia v obci Dolné Lefantovce volajte nonstop +421 911 130 468

Zavolať

Obec Dolné Lefantovce patrí do spádovej oblasti prevádzky ASTRA pohrebná služba, Nitra, Za humnami 711/1.

V rámci obce Dolné Lefantovce pochovávame na cintoríne: