NONSTOP SLUŽBA +421 911 130 468

Babindol - pohrebná služba

Poskytujeme komplexné pohrebné a kremačné služby v obci Babindol.


Nitriansky kraj, okres Nitra, obec Babindol

V obci Babindol (951 53) zabezpečíme:

  • prevozy a uloženie zosnulých do chladiacich boxov, príprava zosnulého na posledné odlúčenie (umytie, holenie, zastrihávanie, make-up)
  • odokrývanie a zakrývanie náhrobných dosiek, výkop hrobového miesta (štandardné alebo prehĺbené), odnesenie rakvy a následné uloženie do hrobového miesta, odvoz prebytkovej zeme z hrobového miesta
  • predaj bukasových a drevených rakiev, viazanie kytíc zo živých, ale aj umelých kvetov
  • smútočné stuhy na vence a kytice - potlač textu na stuhu formou technológie alebo nápis na stuhu ozdobným písmom
  • zverejnenie smútočného oznámenia na nástenke cintorínu, webstránke pohrebnej služby a sociálnych sieťach so súhlasom pozostalých

V prípade úmrtia v obci Babindol volajte nonstop +421 911 130 468

Zavolať

Obec Babindol patrí do spádovej oblasti prevádzky ASTRA pohrebná služba, Nitra, Za humnami 711/1.