NONSTOP SLUŽBA +421 911 130 468

Leopoldov - pohrebná služba

Poskytujeme komplexné pohrebné a kremačné služby v meste Leopoldov.


Trnavský kraj, okres Hlohovec, mesto Leopoldov

V meste Leopoldov (920 41) zabezpečíme:

V prípade úmrtia v meste Leopoldov volajte nonstop +421 911 130 468

Zavolať

Mesto Leopoldov patrí do spádovej oblasti prevádzky ASTRA pohrebná služba, Hlohovec, Pri cintoríne 1125/5.

V rámci mesta Leopoldov pochovávame na cintoríne: