NONSTOP SLUŽBA +421 911 130 468

Cintorín Lužianky - Kajsa


Pre vybavenie pohrebu na cintoríne Lužianky - Kajsa sme pre vás k dispozícií na prevádzke ASTRA pohrebná služba, Nitra, Za humnami 711/1.

V obci Lužianky pochovávame okrem cintorínu Lužianky - Kajsa na cintoríne: