NONSTOP SLUŽBA +421 911 130 468

Cintorín Branč - Veľká Ves


Pre vybavenie pohrebu na cintoríne Branč - Veľká Ves sme pre vás k dispozícií na prevádzke ASTRA pohrebná služba, Nitra, Za humnami 711/1.

V obci Branč pochovávame okrem cintorínu Branč - Veľká Ves na cintoríne: