NONSTOP SLUŽBA +421 911 130 468

Horné Trhovište - pohrebná služba

Poskytujeme komplexné pohrebné a kremačné služby v obci Horné Trhovište.


Trnavský kraj, okres Hlohovec, obec Horné Trhovište

V obci Horné Trhovište (920 66) zabezpečíme:

  • prevozy a uloženie zosnulých do chladiacich boxov, príprava zosnulého na posledné odlúčenie (umytie, holenie, zastrihávanie, make-up)
  • zorganizovanie poslednej rozlúčky - poskytnutie hudobných skladieb, zabezpečenie profesionálneho rečníka k občianskemu pohrebu
  • predaj bukasových a drevených rakiev, viazanie kytíc zo živých, ale aj umelých kvetov
  • smútočné stuhy na vence a kytice - potlač textu na stuhu formou technológie alebo nápis na stuhu ozdobným písmom
  • zverejnenie smútočného oznámenia na nástenke cintorínu, webstránke pohrebnej služby a sociálnych sieťach so súhlasom pozostalých

V prípade úmrtia v obci Horné Trhovište volajte nonstop +421 911 130 468

Zavolať

Obec Horné Trhovište patrí do spádovej oblasti prevádzky ASTRA pohrebná služba, Hlohovec, Pri cintoríne 1125/5.

V rámci obce Horné Trhovište pochovávame na cintoríne: