NONSTOP SLUŽBA +421 911 130 468

Pastuchov - pohrebná služba

Poskytujeme komplexné pohrebné a kremačné služby v obci Pastuchov.


Trnavský kraj, okres Hlohovec, obec Pastuchov

V obci Pastuchov (920 63) zabezpečíme:

V prípade úmrtia v obci Pastuchov volajte nonstop +421 911 130 468

Zavolať

Obec Pastuchov patrí do spádovej oblasti prevádzky ASTRA pohrebná služba, Hlohovec, Pri cintoríne 1125/5.

V rámci obce Pastuchov pochovávame na cintoríne: