NONSTOP SLUŽBA +421 911 130 468

Tepličky - pohrebná služba

Poskytujeme komplexné pohrebné a kremačné služby v obci Tepličky.


Trnavský kraj, okres Hlohovec, obec Tepličky

V obci Tepličky (920 66) zabezpečíme:

V prípade úmrtia v obci Tepličky volajte nonstop +421 911 130 468

Zavolať

Obec Tepličky patrí do spádovej oblasti prevádzky ASTRA pohrebná služba, Hlohovec, Pri cintoríne 1125/5.

V rámci obce Tepličky pochovávame na cintoríne: