NONSTOP SLUŽBA +421 911 130 468

Jalšové - pohrebná služba

Poskytujeme komplexné pohrebné a kremačné služby v obci Jalšové.


Trnavský kraj, okres Hlohovec, obec Jalšové

V obci Jalšové (922 31) zabezpečíme:

V prípade úmrtia v obci Jalšové volajte nonstop +421 911 130 468

Zavolať

Obec Jalšové patrí do spádovej oblasti prevádzky ASTRA pohrebná služba, Hlohovec, Pri cintoríne 1125/5.

V rámci obce Jalšové pochovávame na cintoríne: