NONSTOP SLUŽBA +421 911 130 468

Dvorníky - pohrebná služba

Poskytujeme komplexné pohrebné a kremačné služby v obci Dvorníky.


Trnavský kraj, okres Hlohovec, obec Dvorníky

V obci Dvorníky (920 56) zabezpečíme:

V prípade úmrtia v obci Dvorníky volajte nonstop +421 911 130 468

Zavolať

Obec Dvorníky patrí do spádovej oblasti prevádzky ASTRA pohrebná služba, Hlohovec, Pri cintoríne 1125/5.

V rámci obce Dvorníky pochovávame na cintorínoch: