NONSTOP SLUŽBA +421 911 130 468

Kľačany - pohrebná služba

Poskytujeme komplexné pohrebné a kremačné služby v obci Kľačany.


Trnavský kraj, okres Hlohovec, obec Kľačany

V obci Kľačany (920 64) zabezpečíme:

V prípade úmrtia v obci Kľačany volajte nonstop +421 911 130 468

Zavolať

Obec Kľačany patrí do spádovej oblasti prevádzky ASTRA pohrebná služba, Hlohovec, Pri cintoríne 1125/5.

V rámci obce Kľačany pochovávame na cintoríne: