NONSTOP SLUŽBA +421 911 130 468

Cintorín Šulekovo


Pre vybavenie pohrebu na cintoríne Šulekovo sme pre vás k dispozícií na prevádzke ASTRA pohrebná služba, Hlohovec, Pri cintoríne 1125/5.

V meste Hlohovec pochovávame okrem cintorínu Šulekovo na cintoríne: